Võrumaa Kutsehariduskeskuse Õpilasesindus

ISIC ja ITIC kaardid

Eesti õpilaspilet

Alates 2012. a sügisest saavad kõik Eesti üldharidus- ja kutsekoolid juhinduda oma õpilaspiletite uuendamisel ühtsest tehnilisest ja visuaalsest standardist, mis tagab eri Eestimaa paigus ühe ja sama kaardi kasutamise õpilasstaatuse tõendamiseks, soodustuste saamiseks ning erinevate koolisiseste ja -väliste funktsionaalsuste kasutamiseks. Nii saavad koolijuhid  juhinduda kokkulepitud standardist ka oma koolisiseseid funktsionaalsusi võimaldavate seadmete valikul, et õpilaspiletit saaks kasutada lisaks ühistranspordi sõidukaardi funktsiooni kõrval ka näiteks kooli sööklas, raamatukogus, läbipääsusüsteemides ja mujal.Ühtse standardi väljatöötamise vajadust nägi Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) koos paljude koolijuhtide ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga (EÕEL), kuna kehtivas õpilaspileti väljastamist reguleerivas haridusministri määruses selline määratlus puudub, muutes nii õpilaspiletite laiema kasutamise tulevikus keeruliseks või koguni võimatuks. Seda ei ole mõistlik jätta ka turu reguleerida, sest kuna koolijuht ei pruugi kõiki võimalikke kooliväliseid kasutuskohtasid teada, võib ta teha õpilaspileti visuaalse ja/või tehnilise standardi osas õpilaspileti kasutusvõimaluste tuleviku perspektiivis vale valiku.

Tehniline standard

Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga tellis EÜL õpilaspileti tehnilise standardi analüüsi OÜ Eliko Tehnoloogia Arenduskeskuselt, mille tulemusena kaardistati olemasolevad lahendused ja kasutusel olevad standardid ning kirjeldati soovituslik tehniline standard, mis tagab õpilaspiletile laiemad (st ka koolivälised) kasutusvõimalused.
Analüüsiga saab lähemalt tutvuda siin.

Visuaalne standard

Soovituslik visuaalne standard töötati välja EÜL-i,  EÕEL-i ja paljude koolide koostööna. Ühtse kujunduse idee juures arvestati paljude koolide sooviga kanda õpilaspiletile ka oma sümboolika ja kontaktinfo – esiküljele on jäetud piisavalt ruumi värvilise logo ja tagaküljele kooli kontaktinfo trükkimiseks. Silmailu lisavad rahvusliku rukkilille motiivid.

Kaardi visuaalse standardi andmed

 • Kaardi suurus vastab standardile ISO7810: 86mm x 54mm x 0.76mm.
 • Magnetriba tüüp: HiCo
 • Kaardi esiküljel olevate isikuandmete trükkimisel kasutatakse Arial kirjastiili.
 • Kiibiga kaardi puhul trükitakse isikuandmed ja kaardi seerianumber lasertrükis.
 • Kiibita kaardi puhul trükitakse isikuandmed ja seerianumber termotrükis.
 • Kaardi esiküljel olev õpilase foto ja kooli logo trükitakse värvilises termotrükis.
 • Kaardi tagaküljele trükitakse kooli kontaktandmed termotrükis.
 • Kiibiga kaartide personaliseerimisel kasutatakse õpilaspiletile sobivamat kulumiskindlat  lasertrüki tehnoloogiat
 • Kaardi kehtivusaega tähistab kaardile kleebitav kleebis (mõõtudega 12 x 10mm) ning kehtivusaeg on kuni järgmise õppeaasta 1. oktoobrini.

 

Ühtse Eesti õpilaspileti väljastamine Väljatöötatud visuaalset ja tehnilist standardit soovitavad EÜL ja EÕEL kasutada kõikidel koolijuhtidel oma õpilaspiletite tellimisel, et Eesti õpilaspileti kasutamine nii koolisisestes kui ka -välistes funktsionaalsustes toimiks kõigi kaardikasutajate jaoks tõrgeteta, olenemata Eestimaa erinevatest piirkondadest. EÜL-i ja EÕEL-i kõige olulisemaks eesmärgiks on õpilaspileti ühtse standardi kasutuselevõtmine Eestis, olenemata kaardiväljastajast juba eespool nimetatud olulistel põhjustel. Samas väljastab kokkulepitud soovitusliku standardiga Eesti õpilaspileteid ka EÜL, kes on juba aastaid väljastanud Eesti üliõpilaspileteid ja samale tehnilisele standardile vastavaid rahvusvahelisi ISIC õpilas- ja üliõpilaspileteid läbi MinuKool kaardihaldussüsteemi. Viimane tagab omakorda koolile mugava ja turvalise kaartide haldamise, mis omab kõrvuti andmeid nii Eesti õpilaspiletite, ISIC õpilaspiletite kui ka pangafunktsionaalsustega ISIC õpilaspiletite kasutamise kohta.  Eesti õpilaspileti visuaalse ja tehnilise standardi ning ka tellimise kohta saab lisainfot küsida Eesti Üliõpilaskondade Liidust. Hetkel on Eesti õpilaspiletit võimalik taotleda vaid teatud õppeasutuste õppuritel, mis on MinuKool süsteemiga liitunud. Kaardi tellimise võimalus kuvatakse taotlejale pärast süsteemi sisenemist.

ISIC õpilaspilet

ISIC õpilaspilet (International Scholar Identity Card) on rahvusvaheline õpilaspilet, millega saab tõendada oma õpilasstaatust pea kõikjal maailmas ning soodsamalt reisida ja osta. ISIC-kaardiga saad maailmas rohkem kui 40 000 soodustust ning Eestis 1000.

Taotlemise tingimused

ISIC õpilaspiletit väljastatakse kõigile üldharidus- ja kutsekoolide õppuritele. Sealhulgas ka Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppuritele.
Kaardi taotlemisel on vanuse alampiiriks 6 eluaastat, ülempiir puudub.

Kehtivusaeg

Rahvusvahelise ISIC õpilaspileti kehtivusaeg algab alati õppeaasta algusest (augusti- või septembrikuust) ning kehtib kuni järgmise kalendriaasta lõpuni.
MinuKool süsteemiga liitunud õppeasutuste õppurid (sh. VKHK õppurid) saavad taotleda ka 2- ja 3-aastase kehtivusajaga ISIC õpilaspiletit, kaardi taotlemise võimalus kuvatakse süsteemis.

ISIC õpilaspiletit on võimalik taotleda:

MinuKool kaardihaldussüsteemis

 • Alates 14. eluaastast on võimalik siseneda MinuKool süsteemi www.minukool.ee avalehelt ID-kaardi või panga kaudu. Süsteemi tuleb lisada vajalikud andmed, digifoto ning maksta kaardi väljastustasu 6,4 eurot. Kaart saadetakse soovitud aadressile 10 päeva jooksul.
 • Alla 14-aastastele õpilastele saab ISIC õpilaspiletit taotleda lapsevanem. Selleks on võimalik alla laadida taotlusvorm (vt allpool) ning saata see e-posti teel koos õpilase digitaalse foto ning kaardi väljastustasu maksekorralduse koopiaga. Taotluse lisab süsteemi MinuKool administraator.

 

SEB pangas (ISIC õpilaspilet pangakaardina)

Ajalugu ja missioon

Maailmas tutvustati ISIC-kaarti esmakordselt 1968. aastal ja tänaseks on kaarti omanud üle 43 miljoni inimese. ISIC õpilaspileti missiooniks on suurendada õpilaste mobiilsust, haridusalaseid vahetusi ja reisimist. Kaart julgustab levitama teadmisi erinevate maade, kultuuride ja süsteemide kohta, et seeläbi suurendada rahvusvahelist üksteisemõistmist. UNESCO peab ISIC õpilaspiletit õpilastele vajalikuks ning toetab selle levikut üle maailma. ISIC õpilaspileteid väljastatakse 121 riigis.

 

ISIC ÕPILASPILETI TAOTLUSVORM

Kaardi kasutusvõimaluste kohta saab lisainfot Eesti Üliõpilaskondade Liidust telefonil 640 0423 või e-posti teel isic (ät) isic.ee.

ITIC õpetajakaart

ITIC õpetajakaart (International Teacher Identity Card) on õpetajatele, õppejõududele ja teistele pedagoogilist tööd tegevatele isikutele mõeldud rahvusvaheline akadeemilist staatust tõendav kaart, mis võimaldab soodsamalt reisida ja osta. ITIC-kaardiga saad maailmas rohkem kui 40 000 soodustust ning Eestis 1000.

Ajalugu ja missioon

Maailmas tutvustati ITIC õpetajakaarti esmakordselt 1968. aastal ja tänaseks on kaarti omanud üle 43 miljoni inimese. ITIC õpetajakaardi missiooniks on suurendada õpetajate mobiilsust, haridusalaseid vahetusi ja reisimist. Kaart julgustab levitama teadmisi erinevate maade, kultuuride ja süsteemide kohta, et seeläbi suurendada rahvusvahelist üksteisemõistmist. UNESCO peab ITIC õpetajakaarti vajalikuks ning toetab selle levikut üle maailma. ITIC-kaarte väljastatakse 121 riigis.

Kaardi taotlemine

Taotlejaks on Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloaga õppeasutuses või hoolekandeasutuses haridusseaduse mõistes pedagoogilist tööd tegev isik, kelle arvestuslik pedagoogilise töö koormus on õppeaasta jooksul vähemalt 20 tundi nädalas või määratud täiskohana. Vajaliku pedagoogilise töö koormuse sisse võib arvestada ka aja hulk, mis kulub tundide ettevalmistamisele, tööde parandamisele jmt. Väikekoolide õpetajatel, kelle koormus on vähem kui 20 tundi nädalas, kuid määratud täiskohana, on samuti võimalik ITIC-kaarti taotleda. Lapsehoolduspuhkusel olevatel haridustöötajatel on õigus ITIC õpetajakaarti taotleda. ITIC-kaarti on võimalik taotleda ka siis, kui vajalik pedagoogilise töö koormus tuleb mitmes õppeasutuses õpetamise peale kokku (sel juhul saab taotleja ise valida, missuguse kooli nimi kaardile trükitakse). Pedagoogilise töö koormust hindab õppeasutuse juht.

Kaardi kehtivusaeg

Kaart kehtib alati õppeaasta algusest (augusti- või septembrikuust) kuni järgmise, ülejärgmise või ülejärgmise aasta lõpuni. 1-aastane ITIC-kaart kehtib õppeaasta algusest kuni järgmise kalendriaasta lõpuni. 2-aastane kaart kehtib õppeaasta algusest kuni ülejärgmise kalendriaasta lõpuni. 3-aastane kaart kehtib õppeaasta algusest kuni üleülejärgmise aasta lõpuni. Kui 1-aastase kehtivusajaga ITIC-kaart tellida näiteks veebruarikuus, kehtib kaart tagasiulatuvalt alates õppeaasta algusest kuni käesoleva kalendriaasta lõpuni (2-aastane kaart kuni järgmise kalendriaasta lõpuni ning 3-aastane kaart kuni ülejärgmise kalendriaasta lõpuni). Iga aasta 1. augustist hakkab kehtima uus kehtivusaja periood.1-aastase kehtivusajaga ITIC-kaarti on võimalik tellida kõigil haridustöötajatel (kes vastavad kaardi taotlemise tingimustele), 2- ja 3-aastase kehtivusajaga ITIC õpetajakaarte on võimalik tellida MinuKool kaardihaldussüsteemiga liitunud õppeasutuste pedagoogidel. MinuKooliga liitumise kohta saab täpsemat infot siit.

ITIC õpetajakaarti on võimalik taotleda:

 

Kaardi kasutusvõimaluste kohta saab infot Eesti Üliõpilaskondade Liidust telefonil 640 0423 või e-posti teel isic (ät) isic.ee.