Võrumaa Kutsehariduskeskuse Õpilasesindus

Võrumaa Kutsehariduskeskusest

Võrumaa Kutsehariduskeskus on kaasaegne kutseõppeasutus, mis on hea valik haridusinvesteeringuks ning edukaks toimetulekuks kiiresti muutuvas maailmas. Võrumaa Kutsehariduskeskus areneb iga päevaga. Kooli väljaarendamisest on huvitatud nii Eesti riik kui ka eraettevõtted.

Erinevad kaasaegsed õppekavad pakuvad võimalust omandada gümnaasiumijärgset kutseharidust ja kutsekeskharidust.

Noortele tänapäevase õpikeskkonna loomine on äärmiselt tähtis. Olen seda meelt, et kui noored Võrumaa Kutsehariduskeskuse väga heades oludes õpivad, oskavad nad ka tulevikus ettevõtetes samasuguseid tingimusi luua. Oleks ju hea, kui kool suudaks olla tootmises toimuvast natukenegi ees.

Kohtumiseni Võrumaa Kutsehariduskeskuses!

 

Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppejõududest…

 

IT õppejõud õpetavad lisaks oma õppetooli erialadele arvutiõpetust ka teiste erialade õppuritele ning viivad täiendõppe raames läbi väga erinevaid infotehnoloogiaalaseid kursusi nii algajatele kui edasijõudnutele.

Viimastel aastatel on Eestis kasvanud tööstuse osakaal ning kõik need ettevõtted vajavad erialalise koolitusega spetsialiste. Just neid õpetavadki välja metallide töötlemise õppejõud.

Mehhatroonika eriala arendati välja seoses muutunud vajadustega tööjõuturul ja suurenenud nõudmistega  spetsialistide järele. Sellist suundumust tagavad mehhatroonika õppejõud.

Puidutehnoloogia õppetool valmistab ette spetsialiste ühe kõige suurema tootva tööstuse, puidu- ja mööblitootmise valdkonnas.

Turismi õppetoolis toimub õppetöö koostöös ettevõtjatega — nii saab kõige paremini ettekujutuse tulevasest elukutsest.

Eesti majandus vajab inimesi, kes oma teadmiste ja oskustega aitaksid ettevõtte tööd paremini korraldada ning toodangut müüa. Äri õpetavad ärikoolituse õppetooli õppejõud.

 

Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppuritest…

VKHK direktor Tanel Linnus on veendunud, et investeering haridusse tasub ennast ära ja meie kool on noortele parim valik. Juba praegu tegutseb Võrumaa KHK õpetatavatel erialadel Euroopa tipptasemel.

Kui 2010. aasta detsembris toimusid Lissabonis noorte kutsemeistrivõistlused EuroSkills (viiekümnel kutsealal ligi 500 kuni 25-aastast noort kutsemeistrit, kokku 27 riigist), võitis meeskondliku kuldmedali puidutöötlemise eriala kolmeliikmeline võistkond, kaks liiget õppis Võrumaa KHK-s.

 

Lisaks said Võru KHK õppurid individuaalse kulla ja pronksi. Kindlasti ei näita see üksnes õppurite, vaid ka õpetamise kõrgeimat võimalikku taset. Rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel on edukalt osalenud ka õppureid mehhatroonika, turismi- ja toitlustuskorralduse erialadelt.
Väga kõrgel tasemel tehnoloogia õppelaborites ja tehnomajas võimaldab praktilisi oskusi täiustada ka teiste koolide õppureil. 2011. aasta septembris toimus VKHK-s mehhatroonikute maailmakutsemeistrivõistluste eeletapp, kus harjutati Londonis toimuvateks maailmameistrivõistlusteks.

Kooli moto „Hea kool kogu eluks” on saatnud ja saadab kindlasti ka edaspidi edukalt meie õppeastuse lõpetajaid, sest töötukassa registrist neid naljalt ei leia.